De eerste Sexpert-lezing was een succes

woensdag 10 oktober 2012

Op donderdag 24 februari 2011 vond de eerste Sexpert-lezing plaats. Er werden vier presentaties gegeven waarbij een aantal voor Sexpert relevante thema's aan bod kwamen. De spits werd afgebeten door prof. dr. Enzlin die een kort overzicht gaf van de definiëring van seksualiteit en wat hierover gemeten en geweten kan worden in onderzoek. Vervolgens gaf doctorandus Lies Hendrickx een presentatie over de seksuele disfuncties en wat we hieromtrent mogen verwachten voor de Vlaamse situatie. Doctorandus Ellen Van Houdenhove belichtte daarna het thema aseksualiteit. Tot slot gaf Ilse Penne, voorzitster van de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie, een overzicht van seksuologische hulpverlening in Vlaanderen. Op de volgende pagina kunnen jullie de eerste drie presentaties nogmaals bekijken.

Tot slot  was er een interactief panelgesprek waarbij aan de hand van enkele stellingen een discussie op gang werd gebracht. Ook konden er vanuit het publiek vragen gesteld worden aan de aanwezige experts.

Door de talrijke opkomst en de positieve reacties mogen we spreken van een succes!

Related links

Faculteit PSW