Doelstellingen SAFE II

IPPF European Network, Rutgers Nisso Groep en WHO Regional Office for Europe zijn een samenwerking aangegaan om de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van jongeren in Europa te promoten.

Het SAFE II-project is één van de initiatieven die uit dit partnerschap is voortgekomen. Naast België, doen ook Spanje, Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië mee aan het SAFE II-project.

Voor België, voert Sensoa samen met de Universiteit Gent het onderzoek uit. Er werd geopteerd om te focussen op de seksualiteitsbeleving van jongeren die zeer vroeg starten met seks. Over deze groep is enerzijds niet zoveel geweten terwijl zij anderzijds steevast als risicogroep worden bestempeld. Maar is dit wel terecht en moeten we niet meer rekening houden met de context waarin die eerste keer plaatsvindt?

De doelstelling van het onderzoek bestaat erin om na te gaan hoe een vroege seksuele intrede door jongeren beleefd wordt, en hoe deze beleving wordt beïnvloed door de omstandigheden waarin de seksuele intrede plaatsvond. Naast de beleving van de seksuele intrede, wordt ook nagegaan hoe deze vroege starters later ontwikkelen op seksueel vlak.