Over het Sexpert Project

Seksuele gezondheid in kaart

Sexpert heeft tot doel om de seksuele gezondheid in Vlaanderen in kaart te brengen. Met betrekking tot dit thema zijn er slechts weinig gegevens over Vlaanderen beschikbaar en de bestaande gegevens zijn grotendeels achterhaald en/of gebaseerd op kleinschalig, gefragmenteerd en niet-representatief onderzoek. Sexpert heeft expliciet als doelstelling om hieraan tegemoet te komen.

Uitbouw van een seksuele gezondheidsstrategie

De verkregen data zullen daarna gebruikt worden om een seksuele gezondheidsstrategie voor Vlaanderen uit te werken. Seksualiteit is immers ongeveer het enige domein waarvoor er in Vlaanderen nog geen beleidsstrategie is uitgewerkt en actoren uit de praktijk en deskundigen erkennen de nood aan een dergelijke strategie. Voor de realisatie van deze tweede doelstelling werken we nauw samen met Sensoa en hebben we twee valorisatiemedewerkers in dienst om de link naar het beleid en middenveld te garanderen. Op deze pagina vind je meer informatie over de valorisatie-initiatieven die we opzetten om het beleid, het middenveld en het ruimere publiek te informeren.

Twee luiken in het onderzoek

In het Sexpert-project zijn er twee onderzoeksluiken; ten eerste doen we een algemene studie naar de seksuele gezondheid in de Vlaamse bevolking. Dit onderzoek is intussen afgelopen. Een verslag van het symposium op 8 februari 2013 kan je hier terugvinden.

Hiernaast focussen we ons in het tweede luik op twee risicogroepen op het vlak van seksuele gezondheid, namelijk holebi's en personen van Turkse of Marokkaanse afkomst. Ook dit luik werd intussen afgesloten. Hou deze pagina in de gaten voor de onderzoeksresultaten van beide luiken in het onderzoek.