Missie en strategisch doel

Met Sexpert willen we dus kwaliteitsvolle en representatieve informatie over de seksuele gezondheid van de Vlaamse bevolking verkrijgen. Hiervoor bevragen we enerzijds een groot aantal betrouwbare indicatoren in verband met seks en seksualiteit. Anderzijds komen ook de biologische, psychologische en sociologische determinanten aan bod die mogelijk een invloed hebben op de seksuele gezondheid. Dit moet ons uiteindelijk in staat stellen om twee fundamentele vragen te beantwoorden:

  1. Hoe is het gesteld met de seksuele gezondheid in Vlaanderen?
  2. Welke factoren dragen bij tot een positieve of negatieve seksuele gezondheid?

De informatie uit Sexpert zal bijdragen tot het ontwikkelen van een seksuele gezondheids-strategie voor Vlaanderen. Deze strategie moet er voor zorgen dat zowel op individueel als maatschappelijk niveau, actoren geïnformeerde beslissingen kunnen maken met betrekking tot seksuele gezondheid. Twee valorisatiemedewerks zulllen expliciet de link met de praktijk en het beleid onderhouden, onder andere door de organisatie van overlegplatfoms.