referentiekader

Bij Sexpert maken we gebruik van een bio-psycho-sociaal model om de seksuele gezondheid te verklaren. Met een dergelijk model gaan we ervan uit dat biologische, psychologische en sociologische factoren een invloed hebben. Dit is een relatief nieuwe visie op seksualiteit. In Sexpert kan dit raamwerk dus empirisch getoetst worden en gebruikt worden om op een theoretisch gefundeerde manier het beleid te sturen.

Biologische, psychologische en sociologische determinanten

Enkele van de psychologische concepten die opgenomen werden in het meetinstrument betreffen relatietevredenheid, hechting en emoties. Bij de sociologische indicatoren is onder andere sociale steun, minderheidsstressoren en sociale positie aan bod gekomen. Bij de biologische factoren zijn BMI, ziektegeschiedenis en medicatiegebruik bevraagd. Ook werd in Sexpert I een speekselstaal gevraagd aan de mensen om hormonen en hormoongevoeligheid mee in het model te kunnen betrekken.