Over Sexpert

Sexpert I - Een uniek bevolkingsonderzoek

Aan de Universiteiten van Gent en Leuven ging in februari 2010 een onderzoek van start dat beter wil begrijpen hoe mensen in Vlaanderen seksualiteit beleven. Tussen februari 2011 en februari 2012 werd aan 1832 Vlamingen gevraagd hoe zij hun seksueel functioneren ervaren, op welke leeftijd zij seksueel actief werden, wat hun ervaringen zijn rond anticonceptie en zwangerschap, of zij ooit seksueel geweld meemaakten enzoverder. Het was de bedoeling om een goede weerspiegeling te krijgen van de volledige Vlaamse bevolking: dankzij een representatieve steekproeftrekking gaven zowel mannen als vrouwen, jong en oud, seksueel actieve, minder actieve en ook niet actieve mensen, gelukkige en minder gelukkige mensen ...  antwoorden op het Sexpert-meetinstrument. Alle mogelijke deelnemers werden toevallig geselecteerd uit het Rijksregister en vervolgens persoonlijk gecontacteerd door een interviewer.

Grootschalige bevolkingsstudie

Het ontbreekt in Vlaanderen aan correcte gegevens over seksualiteit. Wat we lezen in populaire bladen is meestal niet gebaseerd op goed wetenschappelijk onderzoek. En daardoor blijven veel vragen onbeantwoord. We geven slechts enkele voorbeelden:

-Hoe vaak heeft de 'gemiddelde' Vlaming echt seks?

-Wordt er binnen relaties en binnen het gezin vaak over relaties en seks gepraat? Hoe communiceren Vlaamse ouders met hun kinderen over relaties en seks?

-Zijn mensen in Vlaanderen tevreden over hun seksualiteit?

-Met welke vragen zitten Vlamingen? En ondervinden ze wel eens seksuele problemen?

-Hoe en hoe vaak worden voorbehoedsmiddelen gebruikt? Zijn er verschillen tussen jongere en oudere generaties?

Seksuele gezondheid in kaart

Met de antwoorden op deze vragen kan het Vlaamse gezondheidsbeleid beter inspelen op wat mensen nodig hebben om hun seksualiteit goed te kunnen beleven.

Veel mensen schrikken ervoor terug om deel te nemen aan een 'seksonderzoek'. Dat is begrijpelijk maar toch ten onrechte!

Seksuele gezondheid is immers veel meer dan seks. Naast wat mensen tussen de lakens doen zijn we onder andere geïnteresseerd in relatietevredenheid, fysieke gezondheid, zwangerschap(pen), de informatie die jongeren op school krijgen over seksualiteit en relaties,...

Privacy

Privacy staat voorop in dit onderzoek. Daartoe bieden we enkele specifieke garanties:

-De gegevens zijn volledig anoniem: niemand kan dus ooit weten wie hieraan heeft deelgenomen of wie wat heeft geantwoord.

-Indien een deelnemer het moeilijk heeft met bepaalde vragen tijdens het interview, zijn de interviewers daarop voorbereid. We dwingen deelnemers nooit om vragen in te vullen.

-Alle intieme gegevens vult de deelnemer zelf in op een draagbare PC. De interviewer hoort en weet dus niets over het seksleven of de relaties van de respondenten die deelnemen aan het onderzoek.

-Niemand kan na afloop van het interview de gegeven antwoorden nog terugkoppelen aan de persoonlijke gegevens van de deelnemer. Naam, adres, ... worden immers niet alleen vernietigd maar bovendien worden alle antwoorden van iedereen die deelnam in grote tabellen verwerkt.

Speekselstalen

Aan het einde van het interview vroeg de interviewer aan elke deelnemer om enkele speekselstalen mee te geven. De bedoeling is een aantal hormoonwaarden te bepalen en testen voor hormoongevoeligheid uit te voeren.

Bekijk filmpje afname speekselstaal 

Deze speekselstalen werden na het interview meteen anoniem gemaakt en verder ook volledig anoniem verwerkt.

Meer informatie?

Indien je meer informatie of hulp wenst met betrekking tot het thema seksualiteit en relaties, verwijzen we je door naar enkele organisaties die je hierbij kunnen helpen.

Voor meer informatie over seksualiteit of vragen over veilig vrijen:

Indien je op zoek bent naar professionele hulp rond seksuologische problemen, kan je terecht op de website van de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie:

Indien je behoefte hebt om over bepaalde zaken te praten, kan je terecht bij Tele-Onthaal:

Indien je meer informatie wenst over seksueel grensoverschrijdend gedrag, kan je terecht bij een lokal CAW of op de website van het CAW:

Indien je behoefte hebt aan juridische informatie of bijstand, kan je terecht bij een Justitiehuis bij jou in de buurt.