Sexpert II

In het tweede deel van Sexpert gaan we dieper in op twee bevolkingsgroepen (holebi's en personen van Turkse of Marokkaanse origine) die interessant zijn vanuit het standpunt van seksuele gezondheid. In een algemeen bevolkingsonderzoek, zoals Sexpert I, zijn deze twee groepen slechts zeer beperkt vertegenwoordigd. Op basis van de steekproef uit Sexpert I is het hierdoor onmogelijk om zinvolle uitspraken over deze groepen te doen.

A. Studie bij holebi's

De eerste studie is gericht op holebi's. De literatuur toont immers aan dat zij een kwetsbare groep vormen. Bij homomannen of mannen die seks hebben met mannen is er sprake van een sterk verhoogd risico op soa's en hiv. Bij biseksuele vrouwen en lesbiennes zou ook de toegang tot seksuele gezondheids-voorzieningen hoogdrempelig zijn. Bovendien zouden gyneacologische aandoeningen bij hen vaker voorkomen. Om deze en andere onderzoeksvragen te beantwoorden werden 3702 respondenten bevraagd aan de hand van een via het internet beschikbare vragenlijst en een mediacampagne 'Klik eens uit bed'.

B. Studie bij Marokkaanse en Turkse etnische minderheden

Een tweede groep waar we in Sexpert II bijzondere aandacht aan willen besteden, zijn personen met een Marokkaanse of Turkse etnische achtergrond. Er is weinig tot geen onderzoek over deze specifieke groepen. De weinige beschikbare literatuur toont aan dat er mogelijk problemen zijn met betrekking tot de mate waarin zij toegang hebben tot de seksuel gezondheidszorg, kennis en gebruik van anticonceptie/condooms, gezinsplanning en relatietevredenheid. Om deze en andere vragen te beantwoorden werd (zoals in Sexpert I) een steekproef uit het Belgische rijksregister getrokken. In totaal werden 432 respondenten van Turkse origine bevraagd rond hun seksuele gezondheid.

De beide Sexpert II-studies zijn intussen afgelopen. De data worden momenteel verwerkt. Van zodra meer onderzoeksresultaten beschikbaar zijn, kan u deze nalezen op onze resultatenpagina.