Sexpert nieuwsbrief 3

Stand van zaken: programmering meetinstrument ging van start

De voorbije tijd werd het meetinstrument grondig herwerkt. Onze partner Significant is daarbij ook aan de slag gegaan met de programmatie van de Sexpert-vragenlijst !

Sexpert nodigt u uit voor een eerste lezing op 24 februari 2011

Sexpert doet meer dan een groot populatie-onderzoek uitvoeren naar de seksuele gezondheid van de Vlaming. Wij organiseren in 2011 tevens een aantal lezingen over seksuele gezondheid. Noteer alvast onze eerste lezing in uw agenda. Dit is het programma:

  • 16u00 - 16u10: Verwelkoming (Dr. Alexis Dewaele)
  • 16u10 - 16u30: Wat is seksualiteit en wat kunnen we daarover weten/meten? (Prof. Dr. Paul Enzlin)
  • 16u30 - 16u50: Wat kunnen we verwachten aan prevalentiecijfers voor Vlaanderen? Onderzoeksresultaten in het buitenland. (Drs. Lies Hendrickx).
  • 16u50 - 17u00: Aseksualiteit, een onbekend thema in onderzoek en kliniek. (Drs Ellen Van Houdenhove)
  • 17u10 - 17u30: Seksuologische hulpverlening in Vlaanderen (Mevr. Ilse Penne)
  • 17u30 - 18u30: Panelgesprek met publiek (Moderator: Mevr. Sandra Van den Eynde)

Deze lezing zal plaatsvinden op de Faculteit Psychologie en Pedagogische Weten­schappen te Gent. Klik hier voor een wegbeschrijving.

Deelname is gratis. Om een correcte inschatting te kunnen maken van het aantal aanwezigen, zouden we u vriendelijk willen verzoeken om uw aanwezigheid vóór 15 februari 2011 via mail te willen bevestigen via info@sexpert-vlaanderen.be .