sexpert nieuwsbrief 5

De eerste Sexpert-lezing was een succes!

Op donderdag 24 februari vond de eerste Sexpert-lezing plaats. Prof. Dr. Paul Enzlin friste onze kennis rond de definiëring van seksualiteit op en zette op een rij welke aspecten wel en niet meetbaar zijn in onderzoek. Lies Hen­drickx lichtte toe wat we aan prevalentiecijfers rond seksuele disfuncties kunnen verwachten voor de Vlaamse situatie, gebaseerd op eerdere, buiten­landse bevolkingssurveys. Ellen Van Houdenhove bracht ons wat meer ach­tergrond rond het thema aseksualiteit. Tot slot sloot Ilse Penne af met een overzicht van de positie van de seksuoloog en de seksuologische hulpverle­ning in Vlaanderen. Tot onze vreugde bleven ook heel wat aanwezigen pre­sent voor het interactieve panelgesprek achteraf waarin argumenten vóór en tegen een aantal relevante stellingen werden bediscussieerd.

Het Sexpert-team wil alle aanwezigen dan ook van harte bedanken voor hun enthousiaste bijdragen! Wie er niet bij kon zijn of wie de presentaties graag nog eens naleest, kan dat op deze pagina. Hou alvast jullie mailbox in de gaten voor verdere details over onze volgende lezing eind mei!

Stand van zaken: de interviewers gingen op pad

De dataverzameling is gestart! Een honderdtal  interviewers  van  onze
partner Significant is sinds een goede maand op pad door Vlaanderen. Zij zullen peilen naar de seksuele gezondheid van 2400 Vlamingen aan de hand van het Sexpert-meetinstrument.

NIEUW! State-of-the-art van de Sexpert-onderzoekers

Om wat meer achtergrond te bieden rond de thema's die in Sexpert worden bevraagd én om u van wat meer van naderbij kennis te laten maken met het werk van onze onderzoekers, zullen de komende nieuwsbrieven u telkens een beknopt en vlot leesbaar overzicht aanbieden rond een tweetal thema's. Voor de volledige tekst, klik op de  links  in  onderstaande tekst

Katrien Symons: seksueel risicogedrag bij jongeren.

Seksualiteit bij jongeren wordt vaak besproken in termen van 'risico'. Door seksueel actief te worden, krijgen jongeren te maken met potentieel risico­volle situaties waarop zij niet altijd voldoende voorbereid zijn of waarvan zij de risico's onvoldoende kunnen inschatten. Niettemin maakt seksuele ont­plooiing ook deel uit van de natuurlijke ontwikkeling op weg naar de volwas­senheid. Lees meer.

Ellen Van Houdenhove: aseksualiteit.

Zowel in de wetenschappelijke als in de populaire literatuur is er steeds meer aandacht voor het fenomeen aseksualiteit. Deze toegenomen aandacht re­sulteert echter nog niet in een uitgebreide kennis over het thema. Pas sinds het midden van de jaren 2000 wordt er meer systematisch onderzoek ver­richt naar aseksualiteit. Lees meer.