sexpert nieuwsbrief 6

Sexpert-lezing 1 juni 2011: Seksueel risicogedrag en jongeren

Op woensdag 1 juni vond de tweede Sexpert-lezing plaats. De spits werd afgebeten door Sexpert-onderzoekster Katrien Symons die ons achtergrond bood over de huidige benaderingen in de onderzoeksliteratuur rond seksuele ontwikkeling bij jongeren: moeten we seksuele ontwikkeling nu zien als iets risicovol of toch eerder als iets plezierigs? Tot slot verhelderde zij ook de link met de seksuele trajecten zoals die in het Sexpert-onderzoek worden bevraagd. Lisette Kuyper, onderzoekster bij de Nederlandse Rutgers WPF,  sprak over de effecten van deelname aan seksonderzoek op jongeren. Zij presenteerde de resultaten van haar studie met John De Wit. Erika Frans sloot het rijtje af en liet ons kennis maken met Sensoa's vlaggensysteem om opvoeders, hulpverleners en ouders aanknopingspunten te bieden in het omgaan met het seksueel gedrag van jongeren. In een afrondend paneldebat leidde Sandra Van den Eynde ter sprake gekomen discussiepunten in goede banen.

Het Sexpert-team wil alle aanwezigen dan ook van harte bedanken voor hun enthousiaste bijdragen! Wie er niet bij kon zijn of wie de presentaties graag  naleest, kan dat via onderstaande link.

/documenten.aspx

State-of-the-art van Sexpert-onderzoekers.

Ook in deze editie bieden twee Sexpert-onderzoekers u opnieuw een beknopt en vlot leesbaar overzicht. Voor de volledige tekst, klik op de links in onderstaande voorproefjes.

Sabine Hellemans: Intiem partnergeweld en seksueel geweld

Intiem partnergeweld en seksueel geweld zijn wereldwijd een veelvormig en complex probleem met effecten op individueel, relationeel en maatschappelijk niveau. In tegenstelling tot wat men wenst, biedt een partner niet altijd de veiligheid die men verlangt. Tal van studies hebben uitgewezen dat het net in de familiale sfeer is dat mensen het meeste risico lopen... Lees meer.

Lies Hendrickx: Seksuele functiestoornis en seksuele disfunctie: een verschil?

Met de term 'seksuele disfuncties' verwijzen we naar stoornissen in het  seksueel functioneren van mannen en vrouwen. Het seksueel functioneren wordt klassiek beschreven in termen van seksueel verlangen, seksuele opwinding en orgasme. Het lijkt logisch dat mensen een seksuele functiestoornis als 'lastig' ervaren. Toch blijkt uit onderzoek dat niet iedereen daar last van heeft… Lees meer.