sexpert nieuwsbrief 8

Lees alles over de voorbije Sexpert-gebruikersgroep!

Op donderdag 24 november nodigde Sexpert alle stakeholders opnieuw uit voor een interactief moment. Na een korte stand van zaken over Sexpert I en II (waarvan hieronder een samenvatting), lichten de onderzoekers de geplande onderzoeksvragen voor hun doctoraat toe tijdens een postermarkt.

Na de lunch participeerden stakeholders aan één of meerdere werkgroepen (1. reproductieve gezondheid; 2. soa/hiv en seksueel (risico)gedrag; 3. partnerrelaties, seksuele disfuncties en seksueel grensoverschrijdend gedrag; 4. seksueel gedrag bij jongeren). Tijdens de werkgroepen werd telkens een kort overzicht geboden van de items die rond het thema zijn opgenomen in het Sexpert I-meetinstrument. Deze presentaties kan u hier nalezen. Daarna konden stakeholders aangeven welke aanvullende onderzoeksvragen relevant zijn voor hun werkveld en dus mee opgenomen moeten worden in de analyseplannen. Een samenvatting van de onderwerpen die in de werkgroepen aan bod kwamen, kan u hier terugvinden.

Kon u niet op deze gebruikersgroep aanwezig zijn, maar wil u toch graag - op basis van het definitieve Sexpert I-meetinstrument- aangeven welke onderzoeksvragen voor u of uw organisatie van belang zijn? Klik hier om een samenvattende conceptenlijst van het Sexpert I-meetinstrument door te nemen. Aanvullende onderzoeksvragen kan u steeds doorgeven aan Katrien Vermeire of Els Elaut.

Sexpert I en II : stand van zaken en korte vooruitblik.

Sexpert I

In het kader van Sexpert I werden momenteel al meer dan 1600 Vlamingen bevraagd rond seksuele gezondheid! Totnogtoe bleek bovendien 90% van de respondenten bereid tot het afstaan van een speekselstaal, een onverhoopt positief resultaat! Analyses met de Sexpert I - dataset zullen dan ook in het voorjaar van 2012 starten om uit te monden in de publicatie van twee boeken. Een eerste boek betreft het 'Basisrapport' waarin, naast een toelichting van de methodologie en het meetinstrument, eerder beschrijvende resultaten op een rijtje worden gezet. Het boek 'Seks in Vlaanderen' zal aandacht besteden aan meer complexe en specifieke vraagstellingen.

Sexpert II: Studie bij holebi's

Sinds begin november ging de 'Klik eens uit bed!' - campagne van start. Aangemoedigd door deze grootschalige campagne, zullen Vlaamse holebi's bevraagd worden rond seksuele gezondheid. De vragenlijst betreft een reductie en aanpassing van vragen uit het Sexpert I-meetinstrument.

Sexpert II: Studie bij Marokkaanse en Turkse Etnische Minderheden

Informatie over personen met deze specifieke culturele en migratie-achtergrond is voor Vlaanderen quasi niet beschikbaar. De komende weken trekken dan ook tientallen interviewers op pad om 1000 mensen met een Marokkaanse en Turkse achtergrond tussen 14 en 59 jaar te bevragen rond seksuele gezondheid. Ook deze vragenlijst omvat een bewerking van het Sexpert I-meetinstrument.

Sexpert zoekt: vrijwilligers voor validatiestudie.

In juli 2011 zijn we gestart met een betrouwbaarheidsstudie voor het meten van hormonen (geslachtshormonen en stresshormoon) uit een speekselstaal.

Hiervoor zijn de Sexpert-onderzoekers nog dringend op zoek naar vrijwilligers. Deelname houdt een éénmalig bezoek aan de Polikliniek Endocrinologie op het UZ Gent (9K12) waarbij drie speekselstalen en een bloedstaal worden afgenomen. Het volledige onderzoek duurt 15 minuten. Alle onderzoeksgegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt.

Profiel:

  • mannen en vrouwen tussen 18 en 80 jaar
  • in goede algemene gezondheid
  • vrouwen mogen niet zwanger zijn op moment van deelname
  • je mag geen hormonale medicatie (cortisone e.d.) of hormonale anticonceptie (de 'pil', nuvaring, prikpil e.d.) gebruikt hebben de afgelopen drie maanden (niet-hormonaal spiraaltje en condooms mogen wel)

Onder de deelnemers aan de validatiestudie wordt een aantal filmtickets verloot.

Meer informatie kan je hier nalezen. Indien je meer informatie wenst of wenst deel te nemen, neem vrijblijvend contact op via hormoonstudie@gmail.com.

 

 

Zoals steeds kan u al uw opmerkingen en suggesties over deze nieuwsbrief kwijt bij Els Elaut of Katrien Vermeire.