nieuwsbrief 10

Verslag vanuit de Sexpert-reflectiegroepen

 

Tijdens de voorbije maanden april en mei zat het Sexpert-team rond de tafel met geïnteresseerde stakeholder-organisaties. In vier thematisch georganiseerde reflectiegroepen werd met deze organisaties uit het preventiewerk, middenveld en klinische praktijk debat gevoerd over de vertaling van de Sexpert-I resultaten naar aanbevelingen voor het beleid. Lees hier meer...


Verdiepende Sexpert-resultaten: fact sheets

Of u erbij kon zijn of niet op het Sexpert-symposium van 8 februari, de kans is groot dat u intussen de weg vond naar de Sexpert-publicatie 'Seksuele gezondheid in Vlaanderen' (zie ook verder).  Het onderzoeksteam werkt echter nog een half jaar verder aan het publiceren van additionele en uitdiepende analyses. Loop dus af en toe eens langs deze rubriek op onze website om nieuwe Sexpert-resultaten na te lezen.


Waar kan ik de publicatie 'Seksuele gezondheid in Vlaanderen' verkrijgen?

Dit basiswerk is beschikbaar via onze uitgever Academia Press sinds februari 2013. Gezien de herhaaldelijke vraag hiernaar, nemen wij nogmaals de link op waar u dit boek online kan bestellen.