Nieuwsbrief 9

Lees alles over het Sexpert-symposium van 8 februari 2013!

Op 8 februari 2013 was het eindelijk zover! Het Sexpert-team presenteerde in het Vlaams Parlement te Brussel de belangrijkste onderzoeksresultaten omtrent haar onderzoek naar seksuele gezondheid bij 1825 Vlamingen.

Na een verwelkoming van de aanwezigen door projectleidster Ann Buysse, kaderde Paul Schreurs van het IWT de achtergrond van het Sexpert-onderzoek als SBO-project. Coördinator Alexis Dewaele schetste verder de methodologie van de Sexpert I-studie, gevolgd door enkele eerste resultaten. Deze presentatie kan u hier bekijken.

In de namiddag presenteerden de teamleden de belangrijkste resultaten omtrent verschillende thema's uit Sexpert. Hierna reflecteerde telkens een expert vanuit het veld. U kan de presentaties en het verslag van het debat bekijken door op onderstaande links te klikken.

*ongewenste/ongeplande zwangerschap: onderzoekster Joke Vandamme, Ann Buysse en experte Carine Vrancken (debat)

*seksuele start: onderzoekster Katrien Symons, Mieke Van Houtte, Hans Vermeersch en experte Lies Verhetsel (debat)

*seksuele disfuncties: onderzoekster Ellen Van Houdenhove, Paul Enzlin en expert Alexander Witpas (debat)

*seksueel grensoverschrijdend gedrag: onderzoekster Sabine Hellemans, Ann Buysse en experte Erika Frans (debat)

Op de Sexpert-nieuwspagina kan u tevens alle verschenen persartikelen naar aanleiding van het symposium raadplegen.

 

Verdere plannen binnen Sexpert I: wat kan u doen met de Sexpert I-resultaten?

Het symposium op 8 februari mogen we gerust een succes noemen! Het hele Sexpert-team wil dan ook alle aanwezigen van harte bedanken! Het project eindigt echter niet met deze dag en het boek 'Seksuele gezondheid in Vlaanderen'.

Sexpert engageert zich tevens om de gepresenteerde onderzoeksresultaten als uitgangspunt te nemen voor het verdere valorisatiewerk. De resterende zes maanden van het Sexpert-project zullen valorisatiemedewerkers Katrien Vermeire en Els Elaut alle stakeholders (en Vlaamse organisaties actief rond seksuele gezondheid) betrekken in reflectiegroepen, georganiseerd rond de verschillende thema's zoals die aan bod kwamen op 8 februari.

In deze reflectiegroepen wordt dan geïnventariseerd welke acties de betrokken organisaties zullen opnemen naar aanleiding van de Sexpert-resultaten. Tevens kunnen alle aanwezige stakeholders en organisaties bijdragen leveren rond hoe de Sexpert-resultaten tot beleidsaanbevelingen kunnen leiden. Meer informatie over de precieze werkwijze, vooropgestelde data en een uitnodiging tot deelname aan deze reflectiegroepen volgt in de loop van volgende week!

 

Kan ik alsnog de publicatie 'Seksuele gezondheid in Vlaanderen' bestellen?

 

Klik hier indien u graag het boek 'Seksuele gezondheid in Vlaanderen' wil bestellen bij onze uitgever Academia Press. Dit naslagwerk beschrijft de seksuele gezondheid bij 1825 Vlamingen uit de algemene bevolking.

Zoals steeds kan u met al uw bemerkingen of vragen omtrent deze nieuwsbrief terecht bij Els Elaut of Katrien Vermeire.