Sexpert Gebruikersgroep

Een valorisatiestragie voor Sexpert

In Sexpert hechten we veel belang aan een duidelijke valorisatiestrategie om het beleid, het middenveld en het ruimere publiek te informeren. Op deze manier willen we de resultaten van Sexpert en voor het onderwerp relevante informatie zo breed mogelijk verspreiden en toegankelijk maken.

Hiertoe organiseerden we bij de start van het project in 2010 een aantal overlegplatforms. De overlegplatforms van maart en juni 2010 boden ons heel wat input vanuit het middenveld.

Terwijl de dataverzameling liep, planden we een lezingreeks waar er telkens een aantal relevante thema's rond seks en seksualiteit aan bod komen. Deze lezingen waren voor iedereen toegankelijk.

Om u een overzicht te bieden van de thematische specialisering van de onderzoekers binnen het Sexpert-onderzoeksteam, kan u hier ook de State of the Arts van de verschillende doctorandi nalezen.

Ten slotte kan u hier ook nalezen hoe op basis van de Sexpert I-resultaten gewerkt wordt aan beleidsaanbevelingen door middel van reflectiegroepen.