Lezingen

In Sexpert willen we niet enkel specialisten informeren. Ook de ruimere bevolking willen we aanspreken en informeren. Eén eerste manier waarop we dit proberen te bereiken, is door de organisatie van lezingen die voor iedereen toegankelijk zijn. Op deze pagina zullen we jullie op de hoogte houden van deze lezingen.

Lezing 1: seksuele disfuncties en seksuologische hulpverlening in Vlaanderen

Lezing 2: seksueel risicogedrag en jongeren