Overlegplatforms

De overlegplatforms worden opgezet om de band met het middenveld en het beleid te behouden. Op deze momenten informeren wij hen met betrekking tot onze plannen en het verloop hiervan. Ook kunnen zij hun opmerkingen en bedenkingen formuleren, die wij dan mee kunnen nemen in de verdere uitwerking van Sexpert. Via deze wisselwerking willen we garanderen dat Sexpert zo veel mogelijk, kwaliteitsvolle informatie oplevert die kan gebruikt worden in beleid en middenveld.

Overlegplatform 1

Overlegplatform 2

Overlegplatform 3