Sexpert overlegplatform 1

Startvergadering Sexpert

Op dinsdag 23 maart 2010 vond de startvergadering van Sexpert plaats. Na een verwelkoming door hoofdpromotor Ann Buysse en een toelichting door Patricia Menten (IWT), stelde projectcoƶrdinator Alexis Dewaele Sexpert voor.

Vervolgens lichtten twee van de onderzoekers (Sabine Hellemans en Katrien Symons) de methodologie toe en brachten de valorisatiemedewerkers (Els Elaut en Katrien Vermeire) verslag uit van de gesprekken met de stakeholders.

download de presentaties van de startdag