Reflectiegroepen

In de loop van de maanden april en mei 2013, vonden vier 'reflectiegroepen' plaats. Deze werden benoemd naar analogie van de hoofdstukken in het boek 'Seksuele gezondheid in Vlaanderen' en naar de expertise zoals die intussen bij het Sexpert-team aanwezig is:

30/04/2013: Sexpert en seksueel grensoverschrijdend gedrag (Sabine Hellemans)
06/05/2013: Sexpert en de seksuele start (Katrien Symons)
16/05/2013: Sexpert en seksuele disfuncties (Ellen Van Houdenhove & Lies Hendrickx)
31/06/2013: Sexpert en ongewenste/ongeplande zwangerschap (Joke Vandamme)

Eerst presenteerde de bovengenoemde Sexpert-onderzoeker nog eens gedetailleerd een overzicht van de Sexpert I-resultaten over dat thema. In het debat dat op hierop volgde, trachtten de aanwezige vertegenwoordigers van onze stakeholder-organisaties onderstaande vragen te beantwoorden:

(1) Wat zijn op basis van de Sexpert I-onderzoeksresultaten goede punten én verbeterpunten op het gebied van seksuele gezondheid in Vlaanderen?

(2) Wat kunnen deze onderzoeksresultaten betekenen voor de dagelijkse praktijk van onze stakeholder-organisaties?

(3) Op basis van de Sexpert I-resultaten, wat kunnen concrete beleidsaanbevelingen inhouden?

De verslagen van deze bijeenkomsten werden op een online discussieforum geplaatst. Alle aanwezige en verontschuldigde vertegenwoordigers van onze stakeholder-organisaties ontvingen hiertoe een uitnodigingsmail. Op basis van de reflectiegroepen en de online discussie, doen de valorisatiemedewerkers een eerste aanzet tot een document met beleidsaanbevelingen.

Wenst u meer informatie hierover? Was u aanwezig maar vergat u uw login?
Contacteer dan Katrien Vermeire (katrien.vermeire@sensoa.be) of Els Elaut (els.elaut@ugent.be).